จัดงานเลี้ยงเหล่าฮีโร่ช่วยหมูป่า 6 ก.ย. นี้ ยึดหลักพอเพียง สามัคคีไร้พรมแดน

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุภายหลังการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันปฎิบัติงานช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าคาดิมี่ ติดภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดงานในวันที่ 6 ก.ย. 2561 ในเวลา 18.00 น.-21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต ภายใต้ชื่องาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

โดยรูปแบบการจัดงานยังคงเป็นในลักษณะเดิม ที่ได้กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61 ซึ่งทางรัฐบาลจะออกหนังสือเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดูเรื่องของสภาพอากาศ การแจ้งเตือนของอุตุนิยมวิทยาด้วย ทั้งนี้ ได้เชิญแขกไทยและต่างประเทศ ทั้งหน่วยกู้ภัย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชน เอกอัครราชทูต ผู้ช่วยทูต ของประเทศต่างๆ ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนทุกด้าน รวมทั้งสื่อมวลชนด้วย

ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเดิมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงาน อีกทั้งพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานร่วมและที่รัฐบาลเตรียมไว้ มีการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสื่อถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีในการทำงานช่วยเหลือโดยไม่มีพรมแดน เชื้อชาติศาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นความเรียบง่ายและประหยัด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะออกบัตรเชิญ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่ร่วมปฎิบัติงานทุกฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชนรวมถึงประชาชนและสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวในพื้นที่ โดยจะดูเรื่องการเดินทางไปและกลับของผู้ร่วมงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก ซึ่งกระทรวงมหาดไทย รายงานว่า จะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 61,000 คน